Na javnem razpisu P4D ReactEU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP smo prejeli sredstva za izvedbo projekta "Digitalna transformacija podjetja GUT&PET d.o.o.".

SofinanciranjeDigitalnaTransformacija

 

Podjetje je zaznalo svetovni trend digitalizacije v vseh fazah poslovanja in proizvodnje in se želi tudi samo digitalno transformirati. Cilji digitalne transformacije so doseganje »zelenega« in trajnostnega delovanja na treh nivojih:

  • vpliv operacije na okolje,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
  • vpliv digitalne transformacije na inovativnost.

Podjetje bo izvedlo digitalno transformacijo, optimiziralo poslovne in proizvodne procese, uvedlo višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričelo poslovati in komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V proizvodnjo bo uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. S tem bo podjetje trend digitalne dimenzije/paradigme vključilo v svoje celostno delovanje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19 www.eu-skladi.si .